فهرست وب،آگهي و تبليغ رايگان در آگهي نما،كالا نما،حراج نما
امروز شنبه ، 8/آذر/1399

سفارش و درخواست كاربران

سفارش و درخواست جديد :  

كاربران محترمى كه عضو سايت نيستند و قصد ثبت نام  يا ثبت سايت خود در فهرست يا تبادل لينك دارند ، از ليست  زير سفارش يا درخواست خود را انتخاب نمايند :

كاربران محترمى كه عضو سايت هستند و قصد ثبت سفارش جديد دارند ، از ليست  زير سفارش يا درخواست خود را انتخاب نمايند :

تغيير در سفارش :  

كاربران محترمى كه عضو سايت هستند و قبلا سفارش ثبت كرده اند ، جهت انجام امور مربوط به آن سفارش ها مى توانند از طريق فرم هاى زير نسبت به اعمال تغييرات در سفارش هاى قبلى خود اقدام نمايند.

فرم درخواست ويرايش سفارش :  

توجه : كليه موارد ستاره دار فرم زير بايد تكميل شوند و درصورت ناقص بودن ترتيب اثر داده نخواهد شد.


شماره ملى (كارت شناسايى ملى - 10 رقمى بدون خط تيره) : *

كد كاربرى : *

توجه : كد كاربري درحكم رمز عبور يا شناسايى شما است . در صورت فراموش كردن كد دريافتى  آدرس ايميلى را كه با آن ثبت نام كرده ايد را از طريق فرم مخصوص ارسال كنيد تا كد شما به ايميل ثبت شده شما ارسال گردد . اگر كد كاربرى شما براي ديگران آشكار شد ، جهت حفظ امنيت كاربرى خود مى توانيد از طريق تماس با ما با ذكر كد كاربرى فعلى نسبت به دريافت كد جديد اقدام نماييد.

 كد سريال سفارش : * (شماره سريال سفارشى كه قصد اصلاح اطلاعات آن را داريد)

آيا تصوير يا عكس را نيز ويرايش مى كنيد ؟  : *
   
كد امنيتى (حاصل جمع): *
19+70
 


بالا

فرم درخواست تمديد سفارش :  

توجه : كليه موارد ستاره دار فرم زير بايد تكميل شوند و درصورت ناقص بودن ترتيب اثر داده نخواهد شد.


شماره ملى (كارت شناسايى ملى - 10 رقمى بدون خط تيره) : *

كد كاربرى : *

توجه : كد كاربري درحكم رمز عبور يا شناسايى شما است . در صورت فراموش كردن كد دريافتى  آدرس ايميلى را كه با آن ثبت نام كرده ايد را از طريق فرم مخصوص ارسال كنيد تا كد شما به ايميل ثبت شده شما ارسال گردد . اگر كد كاربرى شما براي ديگران آشكار شد ، جهت حفظ امنيت كاربرى خود مى توانيد از طريق تماس با ما با ذكر كد كاربرى فعلى نسبت به دريافت كد جديد اقدام نماييد.

 كد سريال سفارش : * (شماره سريال سفارشى كه قصد  تمديد نمايش آن را داريد)


مدت زمان نمايش - بر حسب ماه : *
بروز رسانى سفارش - بر حسب فواصل زمانى :  (فقط براى آگهى نما و  كالا نما)
   

كد امنيتى (حاصل جمع): *
38+96
 


بالا

فرم درخواست حذف سفارش :  

توجه : كليه موارد ستاره دار فرم زير بايد تكميل شوند و درصورت ناقص بودن ترتيب اثر داده نخواهد شد.


شماره ملى (كارت شناسايى ملى - 10 رقمى بدون خط تيره) : *

كد كاربرى : *

توجه : كد كاربري درحكم رمز عبور يا شناسايى شما است . در صورت فراموش كردن كد دريافتى  آدرس ايميلى را كه با آن ثبت نام كرده ايد را از طريق فرم مخصوص ارسال كنيد تا كد شما به ايميل ثبت شده شما ارسال گردد . اگر كد كاربرى شما براي ديگران آشكار شد ، جهت حفظ امنيت كاربرى خود مى توانيد از طريق تماس با ما با ذكر كد كاربرى فعلى نسبت به دريافت كد جديد اقدام نماييد.

 كد سريال  سفارش : * (شماره سريال سفارشى كه قصد حذف آن را داريد)


كد امنيتى (حاصل جمع): *
50+22
 
بالا
سايت هاى خارجى English